ปั๊มน้ำไต้หวัน

Filters

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

ปั๊มน้ำแบบไต้หวัน 3 นิ้ว ขนาด 3HP CLINTON

฿9,900.00฿3,960.00
ปั๊มหอยโข่งแบบไต้หวัน 3 นิ้ว 3 แรง CLINTON ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อ ใบพัดผลิตจากพลาสติก/ทองเหลือง เหมาะสำหรับสูบน้ำในปริมาณมากๆ ใช้ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการกำลังส่งสูงและส่งไกล สูบน้ำได้ปริมาณมาก …

ปั๊มน้ำแบบไต้หวัน 2 นิ้ว ขนาด 2HP CLINTON

฿6,210.00
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบไต้หวัน 2 นิ้ว 1,500 วัตต์ ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อ ใบพัดผลิตจากพลาสติก/ทองเหลือง เหมาะสำหรับสูบน้ำในปริมาณมากๆ ใช้ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่า ระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการกำลังส่งสูงและส่งไกล สูบน้ำได้ปริมาณมาก …

ปั๊มน้ำแบบไต้หวัน ขนาด 2 นิ้ว 2HP LONGYANG

฿5,400.00
ปั๊มแบบไต้หวัน 2 นิ้ว 2 แรง RYUJIN เหมาะสำหรับสูบน้ำในปริมาณมากๆ ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการกำลังส่งสูงและส่งไกล สูบน้ำได้ปริมาณมาก …

ปั๊มน้ำแบบไต้หวัน ขนาด 1.5 นิ้ว 1HP MONICA

฿3,528.00฿1,399.00
ปั๊มแบบไต้หวัน 1.5 นิ้ว 1 แรง MONICA กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ  180  ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการกำลังส่งสูงและส่งไกล …

ปั๊มน้ำแบบไต้หวัน ขนาด 1 นิ้ว 1HP MONICA

฿3,240.00฿1,250.00
ปั๊มแบบไต้หวัน 1 นิ้ว 1แรง MONICA เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการกำลังส่งสูงและส่งไกล สูบน้ำได้ปริมาณมาก …

ปั๊มน้ำแบบไต้หวัน ขนาด 2 นิ้ว 2HP LONGYANG

฿5,400.00฿2,160.00
ปั๊มแบบไต้หวัน 2 นิ้ว 2 แรง LONGYANG ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อ ใบพัดอลูมิเนียม …
0
LINE LOGO SVG