ปั๊มหน้าใหญ่

Filters

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1.5 นิ้ว 1100W 1.5HP MONICA

฿5,600.00฿2,500.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 1,100 วัตต์ 1.5 นิ้ว 1.5 แรง MONICA กำลังไฟฟ้า 1,100วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 400 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป…

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 370W 1/2HP LONGYANG

฿2,160.00฿850.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 370 วัตต์ 1 นิ้ว 1/2 แรง XIN SHUI ใช้งานได้ทั้งภายในบ้าน อาคาร งานเกษตรกรรม สวน ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง อ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการกำลังส่งสูงและส่งไกล สูบน้ำได้ปริมาณมาก สูบน้ำได้ปริมาณมากทั้งน้ำสะอาดและน้ำสกปรก ส่งน้ำได้สูง…

ปั๊มหน้าใหญ่ 2 นิ้ว 1500W 2HP MONICA

฿5,580.00฿2,700.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 1,500 วัตต์ 2 นิ้ว 2 แรง MONICA ให้ปริมาณน้ำ 400 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการกำลังส่งสูงและส่งไกล สูบน้ำได้ปริมาณมาก …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 750W 1HP MONICA

฿3,250.00฿1,500.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 750 วัตต์ 1 นิ้ว 1 แรง MONICA กำลังไฟฟ้า 750วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 90 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป…

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 370W 1/2HP MONICA

฿2,350.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 370 วัตต์ 1 นิ้ว 1/2 แรง MONICA กำลังไฟฟ้า 370 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 85 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 750W 1HP LONGYANG

฿3,000.00฿1,400.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 750 วัตต์ 1 นิ้ว 1 แรง LONGYANG กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 118 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 2 นิ้ว 1500W 2HP CLINTON

฿7,800.00
ปั๊มน้ำหอยโข่งหน้าใหญ่คลินตัน 1,500 วัตต์ 2 นิ้ว 2 แรง กำลังไฟฟ้า 1,500 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 500 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1.5 นิ้ว 1100W 1.5HP CLINTON

฿5,274.00
ปั๊มหอยโข่งหน้าใหญ่คลินตัน 1,100 วัตต์ 1.5 นิ้ว 1.5 แรง กำลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 450 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 750W 1HP CLINTON

฿4,350.00
[embed]https://youtube.com/shorts/tpmml16qg6c?si=FRfELkBOob95uktA[/embed] ปั๊มหน้าใหญ่คลินตัน 750 วัตต์ 1 แรง กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 90 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร ในงานเกษตรกรรม ทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร อุตสาหกรรมทั่วไป…

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 370W 1/2HP CLINTON

฿2,970.00฿2,199.00
ปั๊มหน้าใหญ่คลินตัน 370 วัตต์ 1 นิ้ว 1/2 แรง (HP) คลินตัน กำลังไฟฟ้า 370 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 75 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร ใช้ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน…
0
LINE LOGO SVG