ปั๊มเพลาลอย

Filters

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

ปั๊มหอยโข่งโซลาร์ 3 นิ้ว 2 แรง พร้อมชุดควบคุม คลินตัน

฿15,000.00
ปั๊มหอยโข่งโซลาร์ 3 นิ้ว 2 แรง พร้อมชุดควบคุม คลินตัน สามารถต่อกับชุดควบคุมเพื่อปรับฟังก์ชั่นการใช้งานได้ตามความต้องการ ใช้งานร่วมกับแผงโซล่าร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งง่าย ตัวปั๊มมีลักษณะเหมือนปั๊มหน้าใหญ่แข็งแรงทนทาน ใช้ได้กับงานหลายลักษณะ ทั้งสวน ไร่นา ไม่อันตราย ไม่เกิดเหตุไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต เหมาะสำหรับสูบน้ำจากบ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ใช้ทำระบบมินิสปริงเกอร์, ระบบน้ำหยด ใช้ผันน้ำเข้าสวน เข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง…

ปั๊มหอยโข่งโซลาร์ 2 นิ้ว 1.5 แรง พร้อมชุดควบคุม คลินตัน

฿14,000.00
ปั๊มหอยโข่งโซลาร์ 2 นิ้ว 1.5 แรง พร้อมชุดควบคุม คลินตัน สามารถต่อกับชุดควบคุมเพื่อปรับฟังก์ชั่นการใช้งานได้ตามความต้องการ ใช้งานร่วมกับแผงโซล่าร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งง่าย ตัวปั๊มมีลักษณะเหมือนปั๊มหน้าใหญ่แข็งแรงทนทาน ใช้ได้กับงานหลายลักษณะ ทั้งสวน ไร่นา ไม่อันตราย ไม่เกิดเหตุไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต เหมาะสำหรับสูบน้ำจากบ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ใช้ทำระบบมินิสปริงเกอร์, ระบบน้ำหยด ใช้ผันน้ำเข้าสวน เข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง…

ปั๊มชนมอเตอร์ 3 นิ้ว ติดมอเตอร์พร้อมโครงแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ CLINTON

฿13,000.00
ปั๊มเพลาลอย 3 นิ้ว 2 แรง สามารถต่อกับแผงได้โดยตรง ไม่ต้องมีเครื่องแปลงไฟ สามารถเชื่อมต่อกับระบบแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับงานหลายลักษณะ ทั้งสวน ไร่นา ไม่อันตราย ไม่เกิดเหตุไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต เหมาะสำหรับสูบน้ำจากบ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ใช้ทำระบบมินิสปริงเกอร์, ระบบน้ำหยด ใช้ผันน้ำเข้าสวน เข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง และบ่อเลี้ยงปลา เป็นใบพัดชนิดเน้นปริมาณน้ำ …

ปั๊มชนมอเตอร์ 2 นิ้ว ติดมอเตอร์พร้อมโครงแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ CLINTON

฿11,880.00
ปั๊มเพลาลอยโซล่าเซลล์ 2 นิ้ว 2 แรง สามารถต่อกับแผงได้โดยตรง ไม่ต้องมีเครื่องแปลงไฟ สามารถเชื่อมต่อกับระบบแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับงานหลายลักษณะ ทั้งสวน ไร่นา ไม่อันตราย ไม่เกิดเหตุไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต เหมาะสำหรับสูบน้ำจากบ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ใช้ทำระบบมินิสปริงเกอร์, ระบบน้ำหยด ใช้ผันน้ำเข้าสวน เข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง และบ่อเลี้ยงปลา เป็นใบพัดชนิดเน้นปริมาณน้ำ …

ปั๊มชนมอเตอร์ 4 นิ้ว ติดมอเตอร์พร้อมโครงแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ CLINTON

฿15,000.00
ปั๊มเพลาลอย 4 นิ้ว  สามารถต่อกับแผงได้โดยตรง ไม่ต้องมีเครื่องแปลงไฟ สามารถเชื่อมต่อกับระบบแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับงานหลายลักษณะ ทั้งสวน ไร่นา ไม่อันตราย ไม่เกิดเหตุไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต เหมาะสำหรับสูบน้ำจากบ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ใช้ทำระบบมินิสปริงเกอร์, ระบบน้ำหยด ใช้ผันน้ำเข้าสวน เข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง และบ่อเลี้ยงปลา เป็นใบพัดชนิดเน้นปริมาณน้ำ ไม่ใช่ใบพัดแรงดัน ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในการส่งน้ำขึ้นที่ราบสูง…
0
LINE LOGO SVG