วิธีสมัครสมาชิก

วิธีสมัครสมาชิก

วิธีสมัครสมาชิกด้วยวิธีต่างๆ

1.วิธีสมัครสมาชิกด้วย LINE

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 04
 • กดที่ ปุ่ม 3 ขีด ด้านบนมุมซ้าย ของหน้าจอ
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 07
 • กดที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบด้วยไลน์
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 10
 • กดที่ปุ่ม Log-in with LINE app
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 08
 • กดที่ปุ่ม Allow
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 09
 • ยืนยันการสมัครสมาชิกของท่านได้ทั้ง 2 วิธี
  • ยืนยันด้วยการกรอก Email ของท่าน
  • ยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
 • สมารถเลือกวิธีการยืนยัน วิธีใด วิธีหนึ่งได้
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 11
 • จากนั้นยืนยันการสมัครสมาชิกด้วย
 • ใส่เบอร์โทร หรือ Email ของท่าน เพื่อรับรหัส OTP
 • ใส่เลขรหัส OTP ในช่อง กรอกรหัส OTP
 • หากไม่ได้รับรหัส OTP ให้ท่านกดที่ปุ่ม ส่งรหัสอีกครั้ง OTP
 • เมื่อใส่เลข OTP เรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม VERIFY OTP 
 • จบขั้นตอนการสมัครสมาชิกด้วย Line

2.วิธีสมัครด้วยอีเมลล์ ผ่านมือถือ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 04
 • กดที่ ปุ่ม 3 ขีด ด้านบน มุมซ้ายของหน้าจอ
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 05
 • กดที่ปุ่ม สมัครสมาชิก
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 06
 • กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

3.วิธีสมัครด้วยอีเมลล์ ผ่านคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 01
 • กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์ 02 e1695719481477
 • ใส่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน
 •  จากนั้นกดปุ่ม ขอรหัส OTP
 • นำรหัส OTP ที่ได้รับจากข้อความ กรอกลงในช่อง OTP*

เสียงเงียบ
ทุกจังหวะ
ของการใช้งาน

278231165 1

กำลังไฟฟ้าที่ทรงพลัง

ระบบแรงดันน้ำคงที่ และ เปิด - ปิดก๊อกน้ำอัตโนมัติ 

0
LINE LOGO SVG