กระดาษทรายซ้อน

Filters

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังอ่อน เบอร์ 120 DOUBLE ELEPHANTS

฿63.00
กระดาษทรายซ้อน หลังอ่อน-หลังแข็ง 4 นิ้ว คลินตัน ขัดไว ขัดง่าย ได้งานที่ละเอียดสวยงาม ใช้สำหรับงานโลหะ ขัดเหล็ก ลบคม ขัดตกแต่งผิว …

กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังอ่อน เบอร์ 80 DOUBLE ELEPHANTS

฿63.00
กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังอ่อน-หลังแข็ง คลินตัน ขัดไว ขัดง่าย ได้งานที่ละเอียดสวยงาม ใช้สำหรับงานโลหะ ขัดเหล็ก ลบคม ขัดตกแต่งผิว …

กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังอ่อน เบอร์ 60 DOUBLE ELEPHANTS

฿63.00
กระดาษทรายซ้อน หลังอ่อน-หลังแข็ง CLINTON ขัดไว ขัดง่าย ได้งานที่ละเอียดสวยงาม ใช้สำหรับงานโลหะ ขัดเหล็ก ลบคม ขัดตกแต่งผิว …

กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังอ่อน เบอร์ 100 DOUBLE ELEPHANTS

฿63.00
กระดาษทรายซ้อน หลังอ่อน 4"X16 มิล ขัดไว ขัดง่าย ได้งานที่ละเอียดสวยงาม ใช้สำหรับงานโลหะ ขัดเหล็ก ลบคม ขัดตกแต่งผิว เหมาะสำหรับงานปรับแต่งผิวหน้าเรียบที่ใช้แรงกดมาก งานขัดที่ต้องการโชว์ผิวหน้าชิ้นงาน ความละเอียดของงานขัด …

กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังแข็ง เบอร์ 80 DOUBLE ELEPHANTS

฿63.00
กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังแข็ง เบอร์ 80 ขัดไว ขัดง่าย ได้งานที่ละเอียดสวยงาม ใช้สำหรับงานโลหะ ขัดเหล็ก ลบคม ขัดตกแต่งผิว เหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องเข้าส่วนโค้งเว้า, ซอกมุม, รวมถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากของชิ้นงาน …

กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังแข็ง เบอร์ 60 DOUBLE ELEPHANTS

฿63.00
กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังแข็ง เบอร์ 60 คลินตัน ขัดไว ขัดง่าย ได้งานที่ละเอียดสวยงาม ใช้สำหรับงานโลหะ ขัดเหล็ก ลบคม ขัดตกแต่งผิว เหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องเข้าส่วนโค้งเว้า, ซอกมุม, รวมถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากของชิ้นงาน …

กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังแข็ง เบอร์ 120 DOUBLE ELEPHANTS

฿63.00
กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังแข็ง เบอร์ 120 คลินตัน ขัดไว ขัดง่าย ได้งานที่ละเอียดสวยงาม ใช้สำหรับงานโลหะ ขัดเหล็ก ลบคม ขัดตกแต่งผิว …

กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังแข็ง เบอร์ 100 DOUBLE ELEPHANTS

฿63.00
กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว หลังแข็ง เบอร์ 100 คลินตัน ขัดไว ขัดง่าย ได้งานที่ละเอียดสวยงาม ใช้สำหรับงานโลหะ ขัดเหล็ก ลบคม ขัดตกแต่งผิว …
0
LINE LOGO SVG