ปั๊มหอยโข่ง

Filters

แสดง 12 จาก 14 ผลลัพธ์

ปั๊มน้ำแบบไต้หวัน 3 นิ้ว ขนาด 3HP CLINTON

฿9,900.00
ปั๊มหอยโข่งแบบไต้หวัน 3 นิ้ว 3 แรง CLINTON ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อ ใบพัดผลิตจากพลาสติก/ทองเหลือง เหมาะสำหรับสูบน้ำในปริมาณมากๆ ใช้ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการกำลังส่งสูงและส่งไกล สูบน้ำได้ปริมาณมาก …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1.5 นิ้ว 1100W 1.5HP MONICA

฿5,600.00฿2,500.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 1,100 วัตต์ 1.5 นิ้ว 1.5 แรง MONICA กำลังไฟฟ้า 1,100วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 400 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป…

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 750W 1HP MONICA

฿3,250.00฿1,500.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 750 วัตต์ 1 นิ้ว 1 แรง MONICA กำลังไฟฟ้า 750วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 90 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป…

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 370W 1/2HP MONICA

฿2,350.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 370 วัตต์ 1 นิ้ว 1/2 แรง MONICA กำลังไฟฟ้า 370 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 85 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 750W 1HP LONGYANG

฿3,000.00฿1,400.00
ปั๊มหน้าใหญ่ 750 วัตต์ 1 นิ้ว 1 แรง LONGYANG กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 118 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคารในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ หรือแม้แต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 2 นิ้ว 1500W 2HP CLINTON

฿7,800.00
ปั๊มน้ำหอยโข่งหน้าใหญ่คลินตัน 1,500 วัตต์ 2 นิ้ว 2 แรง กำลังไฟฟ้า 1,500 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 500 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1.5 นิ้ว 1100W 1.5HP CLINTON

฿5,274.00
ปั๊มหอยโข่งหน้าใหญ่คลินตัน 1,100 วัตต์ 1.5 นิ้ว 1.5 แรง กำลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 450 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร …

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 750W 1HP CLINTON

฿4,350.00
[embed]https://youtube.com/shorts/tpmml16qg6c?si=FRfELkBOob95uktA[/embed] ปั๊มหน้าใหญ่คลินตัน 750 วัตต์ 1 แรง กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 90 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร ในงานเกษตรกรรม ทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร อุตสาหกรรมทั่วไป…

ปั๊มหน้าใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 370W 1/2HP CLINTON

฿2,970.00฿2,199.00
ปั๊มหน้าใหญ่คลินตัน 370 วัตต์ 1 นิ้ว 1/2 แรง (HP) คลินตัน กำลังไฟฟ้า 370 วัตต์ ให้ปริมาณน้ำ 75 ลิตร/นาที เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร ใช้ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เกิน…

ปั๊มน้ำแบบไต้หวัน 2 นิ้ว ขนาด 2HP CLINTON

฿6,210.00
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบไต้หวัน 2 นิ้ว 1,500 วัตต์ ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อ ใบพัดผลิตจากพลาสติก/ทองเหลือง เหมาะสำหรับสูบน้ำในปริมาณมากๆ ใช้ในงานเกษตรกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่า ระดับพื้นดินไม่เกิน 9 เมตร อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการกำลังส่งสูงและส่งไกล สูบน้ำได้ปริมาณมาก …

ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่ 50x50mm. ขนาด 3 แรง CLINTON

฿14,400.00
ปั๊มหอยโข่งแรงดันสูง 3 แรง ให้แรงดันสูงกว่ารุ่นทั่วไป เหมาะที่จะใช้งานส่งสูง-ส่งไกล เช่น ส่งน้ำขึ้นไปเก็บในแท็งค์น้ำบนอาคารสูง งานระบบสปริงเกอร์ลดน้ำต้นไม่ในไร่ ในสวน งานระบบน้ำพุ ที่ต้องการแรงดันสูงๆ ใช้สูบน้ำส่งขึ้นอาคารสูง งานก่อสร้าง ใช้งานภายในที่พักอาศัย เพื่ออุปโภค-บริโภค งานทำฟาร์มปศุสัตว์ สูบส่งน้ำกระจายไปตามจุดต่างๆ …

ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่ 40x40mm. ขนาด 2 แรง CLINTON

฿9,900.00
ปั๊มหอยโข่ง 2 แรง ให้แรงดันสูงกว่ารุ่นทั่วไป เหมาะที่จะใช้งานส่งสูง-ส่งไกล เช่น ส่งน้ำขึ้นไปเก็บในแท็งค์น้ำบนอาคารสูง งานระบบสปริงเกอร์ลดน้ำต้นไม่ในไร่ ในสวน งานระบบน้ำพุ ที่ต้องการแรงดันสูงๆ ใช้สูบน้ำส่งขึ้นอาคารสูง งานก่อสร้าง ใช้งานภายในที่พักอาศัย เพื่ออุปโภคบริโภค งานทำฟาร์มปศุสัตว์ สูบส่งน้ำกระจายไปตามจุดต่างๆ …
0
LINE LOGO SVG