About Us

Shadow logo with tagline All type of Logo CLINTON New 14
Shadow logo with tagline All type of Logo CLINTON New 14
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ 5

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในธุรกิจโซลูชั่นสำหรับระบบน้ำ เครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องจักรกลการเกษตร
ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจทั่วภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

A Leading company with trust and reliability in Water System Solution,
Construction Tools and Agricultural Machinery across Southeast Asia.

CLINTON INTERTRADE

คลินตันอินเตอร์เทรด

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ที่คลินตันไม่เคยหยุดพัฒนาด้านนวัตกรรม
ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและประทับใจ ในความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจร

เราส่งมอบสินค้าและบริการกว่า 300 รายการ ในกลุ่มปั๊มน้ำและอุปกรณ์เครื่องมือช่าง สว่าน ปั๊มลม
เครื่องเจียร ตู้เชื่อมไฟฟ้า ภายใต้ 5 แบรนด์ย่อย ได้แก่ ไทรตัน บอซซ อะควา โมนิก้า และลองยัง
โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (4)
คุณ ชลวัส เรืองปรีชาเวช
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (7)
คุณ กัลย์รัชต์ วรพาณิชย์
CHIEF FINANCIAL OFFICER
พันธกิจของเรา
1.ส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ และยั่งยืน

2.ยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการพัฒนาระบบน้ำ การก่อสร้าง และการเกษตร

3.เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เข้าถึงง่าย 5 1

นำเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบทำงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุด
ในการดำเนินกิจการขององค์กร

Get help buying

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Contact us

Warranty

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Learn more

Get help buying

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Contact us

เราเริ่มต้นมากจากความที่เราชอบ "สร้าง" สร้างในที่นี้คือ "สร้างสรรค์" จึงทำให้เกิดการ ก่อตั้งบริษัทอุปกรณ์และเครื่องมือช่างขึ้นมา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ความมั่นคง  เรียบง่าย ไปพร้อมๆกับการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างมาตรฐานของการบริการที่สูงขึ้น เพื่อต่อยอดความมั่นคง บริษัทของเรายังใส่ใจเรื่องผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพสูง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน และคำนึงถึงความปลอดภัย เราจึงใส่ใจในการผลิตเครื่องมือช่างที่มีคุณภาพ เพื่อ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่าน ผ่านประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหารและพนักงาน ในระยะเวลา 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ผนวกเข้าหากัน เพื่อส่งมอบและสร้างประสบการณ์ผ่านสินค้าไปถึงลูกค้าทุกท่าน โดยมีคอนเซปที่ว่า "CLINTON CREATE THE BEST EXPERIENCE" บริษัทคลินตัน สนับสนุนและพัฒนาสินค้า เพื่อต่อยอดและไม่หยุดที่จะพัฒนา เพื่อตามทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น ไททาเนียม ที่เราใช้ผลิต "ลวดเชื่อม" ทำให้อาร์คนิ่ม เชื่อมง่าย ไร้ควัน งานสวย หรือ จะเป็นการนำ "ลวดทองแดง" มาเป็นส่วนประกอบของการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อความแข็งแรง ทนทาน ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นส่วนนึงในอีกหลายเทคโนโลยี ที่เรานำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้งานง่าย หาซื้อง่าย และ เข้าถึงง่าย  ให้แก่ลูกค้าของเรา

We started as a small company with a focus on stability and simplicity, while being open to embracing new technologies.Our company also cares about products, with high quality, durability, and safety in mind. That is why we are committed to manufacturing quality tools. Over the past decade, we have combined knowledge, understanding, simplicity, and modernity to deliver exceptional products and experiences to our customers. Our goal is to create the best experience through our commitment to quality and service. For example, we continually support and develop our products to stay at the forefront of new technologies, such as using titanium for welding wire to provide easy and smoke-free welding, or incorporating brass wire as a component in our products to ensure strength, safety, and durability. These are just a few examples of the various technologies we utilize to create products that are safe, user-friendly, easily accessible, and available to our customers.

0
LINE LOGO SVG