เครื่องพ่นยา

Filters

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

เครื่องพ่นยา 2 in 1 ขนาด 20 ลิตร คลินตัน

฿3,150.00
[embed]https://youtube.com/shorts/BVvUoVpkqMM?si=DPXbm_NxEM54ZAMH[/embed] เครื่องพ่นยา 2in1 ขนาด 20 ลิตร คลินตัน สามารถใช้งานต่อเนื่องนาน 9 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ตัวถังผลิตจากพลาสติก HDPP ที่มีความหนาแน่น ทนทานต่อแรงกระแทกและสารเคมี การใช้งาน ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันและรักษาโรคในพืช พ่นกำจัดวัชพืชและแมลง ใช้สำหรับฉีดพ่นปุ๋ยในงานเกษตร ใช้สำหรับฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อสุขอนามัยในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ …

เครื่องพ่นยามือโยก 20 ลิตร คลินตัน

฿864.00
[embed]https://youtube.com/shorts/BVvUoVpkqMM?si=DPXbm_NxEM54ZAMH[/embed] เครื่องพ่นยามือโยก ขนาด 20 ลิตร คลินตัน ตัวถังผลิตจากพลาสติก HDPP ที่มีความหนาแน่น ทนทานต่อแรงกระแทกและสารเคมี การใช้งาน ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกัน และรักษาโรคในพืช พ่นกำจัดวัชพืชและแมลง ใช้สำหรับฉีดพ่นปุ๋ยในงานเกษตร ใช้สำหรบฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อสุขอนามัยในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ …

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 20 ลิตร คลินตัน

฿3,100.00
[embed]https://youtube.com/shorts/BVvUoVpkqMM?si=DPXbm_NxEM54ZAMH[/embed] เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 20 ลิตร คลินตัน สามารถใช้งานต่อเนื่องนาน 9 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ตัวถังผลิตจากพลาสติก HDPP ที่มีความหนาแน่น ทนทานต่อแรงกระแทกและสารเคมี การใช้งาน ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันและรักษาโรคในพืช พ่นกำจัดวัชพืชและแมลง ใช้สำหรับฉีดพ่นปุ๋ยในงานเกษตร ใช้สำหรบฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อสุขอนามัยในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ …

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 16 ลิตร คลินตัน

฿2,700.00
[embed]https://youtube.com/shorts/BVvUoVpkqMM?si=DPXbm_NxEM54ZAMH[/embed] เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 16 ลิตร คลินตัน สามารถใช้งานต่อเนื่องนาน 9 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง หัวพ่นแบบถอดเปลี่ยน 3 แบบ ตัวถังผลิตจากพลาสติก HDPP ที่มีความหนาแน่น ทนทานต่อแรงกระแทกและสารเคมี การใช้งาน ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันและรักษาโรคในพืช พ่นกำจัดวัชพืชและแมลง ใช้สำหรับฉีดพ่นปุ๋ยในงานเกษตร ใช้สำหรับฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อสุขอนามัยในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ …

เครื่องพ่นยามือโยก 16 ลิตร คลินตัน

฿756.00
[embed]https://youtube.com/shorts/BVvUoVpkqMM?si=DPXbm_NxEM54ZAMH[/embed] เครื่องพ่นยามือโยก ขนาด 16 ลิตร CLINTON ตัวถังผลิตจากพลาสติก HDPP ความหนาแน่น ทนทานต่อแรงกระแทกและสารเคมี การใช้งาน ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันและรักษาโรคในพืช ใช้พ่นกำจัดวัชพืช และแมลง ใช้สำหรับฉีดพ่นปุ๋ย ในงานเกษตร ใช้สำหรบฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ เพื่อสุขอนามัยในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ …
0
LINE LOGO SVG