About Us Old

About us

รู้จักคลินตัน

ตลอด 1 ทศวรรษที่ผ่านมา เรามุ่งพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้แก่ลูกค้า
img about us1

แรงชัวร์ มั่นใจ ใช้คลินตัน

พันธกิจของเรา

01.
ขับเคลื่อนองค์กรด้วย เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ ดำเนินธุรกิจ
02.
พัฒนาบุคลากรให้สนับสนุนงาน การค้าและบริการโดยยึดหลัก ‘ลูกค้าเป็นศูนย์กลางธุรกิจ’
03.
เพิ่มความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาส และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
img about us2

What we do

คลินตัน อินเตอร์เทรด

จำหน่ายปั๊มน้ำและอุปกรณ์เครื่องมือช่าง สว่าน ปั๊มลม เครื่องเจียร ตู้เชื่อมไฟฟ้า ภายใต้ 7 แบรนด์ย่อย ได้แก่ ไทรตัน บอซ มาซาวา เอ็มเทค อะควา โมนิก้า และลองยัง โดยเรามีการขายทั้งค้าปลีกและส่ง ปัจจุบันเปิดทำการมาเป็น ระยะเวลา 16 ปี มีสินค้ามากกว่า 300 รายการ

ค่านิยมองค์กร

มุ่งพัฒนาบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบทำงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดในการดำเนินกิจการขององค์กร

About us

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการอย่างมืออาชีพ 

‘Innovation-driven organization, the leader in distribution, and delivering exceptional customer service’

แรงชัวร์ มั่นใจ ใช้คลินตัน

แบรนด์สินค้า ในเครือของเรา

brand 1
brand 2
brand 3
brand 1
brand 2
brand 3
brand 4
brand 5
brand 6
brand 7

สโลแกนของเรา

Trust CLINTON, ultimate tools and pumps.
แรงชัวร์
เพราะสินค้าของเรา
มีคุณภาพ
มั่นใจ
มีการรับประกันและวารันตี
ใช้คลินตัน
เรามุ่งพัฒนาเพื่อคุณภาพ

แรงชัวร์

เพราะสินค้าของเรา มีคุณภาพ

แรงชัวร์

เพราะสินค้าของเรา มีคุณภาพ

มั่นใจ

มีการรับประกันและวารันตี

มั่นใจ

มีการรับประกันและวารันตี

ใช้คลินตัน

เรามุ่งพัฒนาเพื่อคุณภาพ

ใช้คลินตัน

เรามุ่งพัฒนาเพื่อคุณภาพ

แรงชัวร์

แรงชัวร์

เพราะสินค้าของเรามีคุณภาพ

มั่นใจ

มั่นใจ

มีการรับประกันและวารันตี

ใช้คลินตัน

ใช้คลินตัน

เรามุ่งพัฒนาเพื่อคุณภาพ

วิดีโอแนะนำ

28 ก.ค. 2022

แข็งแรง แม่นยำ น้ำหนักเบา แท่นจับสว่าน
สว่านแท่น CLINTON

16 ก.ค. 2022

ควบคุมง่าย ลบเหลี่ยมเนียน กบไฟฟ้า CLINTON
รุ่น FER-CI1100

สถานที่ติดต่อ

บริษัท คลินตันอินเตอร์เทรด จำกัด
249/77 ถนนบางบอน 1 แขวงคลองบางพราน, เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10150
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์
เวลา 08:00 น. – 16:30 น.

ติดต่อและสั่งซื้อ

ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า คำสั่งซื้อออนไลน์
หรือปัญหาที่ท่านต้องการทราบจากบริษัทฯ
ติดต่อและสั่งซื้อ in about us
0
LINE LOGO SVG